Rico Pañero

January 9, 2013 Yes FM Dumaguete DJs

Michael Joseph G. Ramo “Rico Pañero” ang abogadong walang talo dahil wala namang kaso Mon-Fri: 5am-9am & 11am-1pm Sun: 5am-9am Motto: Things are not always what they seem Bday: December 5

Maria Maldita

January 9, 2013 Yes FM Dumaguete DJs

Cherry L. Alquisola “Maria Maldita” ang dili pwede i-deadma or else gabaan ka Mon-Fri: 7am-11am & 3pm-6pm Sat: 7am-9am & 1pm-3pm Motto: Always be available, but never be available Bday: May 18

Missy Hista

January 9, 2013 Yes FM Dumaguete DJs

Catherine B. Buling “Missy Hista” ang hahagod sa pagod at sa gusting magpapagod Mon-Wed & Fri: 9pm-12mn Sat: 11am-1pm & 9pm-12mn Sun: 9am-12nn & 9pm-12mn Motto: Impossible is nothing Bday: August 3  

Biboy Bibo

January 9, 2013 Yes FM Dumaguete DJs

Julius T. Cataylo “Biboy Bibo” ang sandiganan sa kasingkasing nga samaran Mon-Thur: 11am-3pm Sat: 9am-11am & 3pm-6pm Sun: 9am-12nn & 3pm-6pm Motto: if it looks like chicken, feels like chicken and tastes like chicken but Chuck Norris says it’s beef, then it’s beef Bday: april 20